Selecteer een pagina

Verbinding, duidelijkheid en actie; daar sta ik voor. Het uitdragen en toegankelijk maken van complexe onderwerpen is mijn vak en dat oefen ik praktisch mijn hele beroepsmatige leven met bevlogenheid uit.

Op deze website krijg je een indruk van de diverse werkzaamheden die ik in de afgelopen periode heb uitgevoerd. Ik ben zowel voor korte opdrachten als voor een langere aaneengesloten periode inzetbaar.

Wil je meer weten, neem dan contact met mij op. Je bent van harte welkom voor een persoonlijke kennismaking. Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten!

Josine Boven,
BovenGewoon Communicatie

Mijn projecten

Adviseur externe optredens a.i. Minister van BZK

Tussen mei 2022 en november 2022 maakte ik deel uit van het team van Minister Bruins Slot. Ik verzorgde voor haar de werkbezoeken en externe optredens van a tot z. Zo heb ik bijgedragen aan de zichtbaarheid van de Minister in het land - van Zeeuws-Vlaanderen tot...

Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid (BZK)

Voor deze BZK-afdeling maakte ik de maandelijkse nieuwsbrief voor het Netwerk Weerbaar Bestuur. Ook deed ik de organisatie van online bijeenkomsten en adviseerde ik over onderwerpen zoals inclusief bestuur, polarisatie en integriteit.

Ontregel de Zorg – Sociaal Domein

Vanuit het communicatiebureau Tappan deed ik de communicatieondersteuning voor het programma Ontregel de Zorg. Hierbij lag de focus op de resultaten van dit programma met daarbij goede voorbeelden van succesvolle ontregeling in de zorg. Én was er ook aandacht voor het...

Manager communicatie van UN Women Nederland

De afgelopen jaren heb ik me als manager communicatie van UN Women Nederland hard gemaakt voor vrouwenrechten. In die rol heb ik jaarlijks acties en campagnes helpen optuigen, zoals de bekende Orange the World campagne om geweld tegen vrouwen te stoppen. UN Women is...

Rijkswaterstaat

Tussen 2016 en 2020 werkte ik voor diverse projecten binnen Rijkswaterstaat. Op het gebied van Kennismanagement en Innovatie was ik op diverse communicatiegebieden actief, zoals advies over interne en externe communicatie, de organisatie van diverse bijeenkomsten, het...

Schrijfopdrachten

Van huis uit is Josine Boven, journalist die zich heeft doorontwikkeld tot een allround communicatieprofessional. Haar liefde voor het maken van mooie verhalen is echter nooit verdwenen. Voor het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving, Vogelbescherming en...

POM Magazine

POM Magazine is een online magazine voor Stijl & Cultuur. Op maandelijkse basis biedt POM een keur aan artikelen speciaal voor tablet, smartphone en pc. POM Magazine is een lifestyle magazine, nieuwsgierig naar de trends in eten, wonen, mode en vervoer in de...

Programma Uitvoering met Ambitie

Het Programma Uitvoering met Ambitie (PUmA) was opgezet vanuit het toenmalige ministerie van VROM en de koepels IPO, VNG en Unie van Waterschappen om vorm te geven aan de modernisering van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het programma...

Persvoorlichter 50PLUS & Tweede Kamerfractie Klein

In februari 2014 werd Josine Boven persvoorlichter bij 50PLUS in de Tweede Kamer. Na de – nogal hectische – fractiesplitsing eind mei 2014 ging Josine Boven mee met Norbert Klein om te werken voor de nieuwe Fractie Klein. Op 1 januari 2016 is zij hiermee gestopt om...

Tekstredacteur Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland. Tussen september 2011 en juli 2012 werkte Josine Boven als tekstredacteur ad interim in het hoofdkantoor in Rijswijk....

BovenGewoon Communicatie

Bellefleurhof 7
2728KH Zoetermeer

KvK 52042391

Telefoon 00 31 61 43 56 758
Contact