Wednesday, 21/4/2021 | : : UTC+2
BovenGewoon Communicatie

Adviseur communicatie Interprovinciaal Overleg (IPO)

Adviseur communicatie Interprovinciaal Overleg (IPO)

Het Interprovinciaal Overleg behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Enerzijds door een informerende en richtinggevende rol te spelen bij de (formele) voorbereiding van beleid dat voor de provincies van belang is. Anderzijds door kennisdeling met en informatievoorziening aan de provinciale partners en ‘stakeholders’.

Tussen mei 2010 en februari 2011 werkte Josine Boven als communicatieadviseur ad interim bij het IPO.

De werkzaamheden waren ondermeer:

  • Schrijven en uitvoeren van communicatieplannen over diverse onderwerpen, waaronder Inrichting Landelijke Gebied (ILG), jeugdzorg, toekomst Waterschappen, omgevingsdiensten
  • Woordvoering op bovenstaande onderwerpen
  • Begeleiding beleidsmedewerkers en gedeputeerden bij persgesprekken en Bestuurlijk Overleggen
  • Tekstredactie website IPO en het portaal Natuur en Landschap
  • Schrijven van columns voor blad Provincies
  • Eindredactie brieven aan bewindslieden en andere publicaties

In de tweede helft van 2011 werd Josine Boven opnieuw ingehuurd door het Interprovinciaal Overleg voor een aantal losse opdrachten.

Het ging om:

  • Ad-hoc achtervang afdeling  communicatie (zomer 2011)
  • Schrijven brochure en opzetten webpagina’s voor het IPO-project Slim Financieren (augustus 2011-december 2011)
  • Analyseren van de website www.portaalnatuurenlandschap.nl (januari 2012).

NEEM CONTACT OP